O The Enterprise

Dobry księgowy na wagę złota!. Jak na mnie to czasem trochę zbyt zaawansowane te teksty na temat inwestowania, ale każdy numer wart jest uwagi, zwłąszcza że jeszcze jest za darmo. Uczestniczkami kongresu były kobiety w różnym wieku, od studentek po wiek podeszły - różnorodność bardzo cieszy. Kongres również zapewnił szeroki wachlarz interesujących tematów. Poruszył tematy interesujące i dotyczące nas, kobiety, współcześnie. Była to analiza naszych problemów, ich przyczyny i propozycje rozwiązań.
To, kto zajmuje się prowadzeniem księgowości, zależy w dużej mierze od tego, kto jest jej właścicielem i zarządcą. Jeśli zatem mieszkamy w kamienicy należącej do wspólnoty mieszkaniowej, wówczas musimy zainwestować w księgowość wspólnot mieszkaniowych Łódź. Zajmują się tym wyspecjalizowane biura rachunkowe, które zatrudniają księgowych specjalizujących się właśnie w rozliczaniu wspólnot. Rzecz w tym, że ilość pracy przypadająca na księgowego zajmującego się rachunkami wspólnot zwykle nie jest tak duża, by trzeba było zatrudniać księgowego na etat. Zazwyczaj rozliczanie wspólnot polega na wykonaniu pewnej pracy raz na kilka tygodni lub miesięcy, co nie zajmuje dużo czasu. motoryzacja chętnie przyjmują zlecenia na stała współprace w tym zakresie.
Można wyczytać z nich między innymi, że serwery kosztują rocznie four hundred mln $, serwis żyje tylko z reklam, założyciele nie chcą pozwolić na przejęcie firmy nikomu i żywią obawę, że serwis nigdy nie będzie dochodowy. Korea Północna pręży muskuły i straszy, że jak Stany Zjednoczone (wróg publiczny numer jeden) będą za bardzo podskakiwać, to Kim Jong Un pośle im w prezencie pocisk z jądrową bombką. Z tego co wiadomo, może i Kim Jong Un ma na stanie broń atomową, ale nie byłby jej w stanie wystrzelić tak daleko, by dosięgnąć USA.
Musicie znać liczby zwią­zane ze swoim biz­ne­sem tak dobrze, jak lekarz zna poziom ciśnie­nia krwi i tętno. Stwórzcie ide­alny professional­to­typ dla kolej­nych 5 000 takich samych biz­ne­sów. Dokład­nie takich samych, a nie tylko podob­nych. Każdy, kto tu pra­cuje, powi­nien w swo­jej pracy dążyć do dosko­na­ło­ści, którą może osią­gnąć w zada­niu, za które odpo­wiada. Jeśli ktoś nie potrafi tego zro­bić, powi­nien dzia­łać tak, jakby potra­fił. Jeśli ktoś nie chce dzia­łać, musi odejść.
Wydaje mi się, że stan co najmniej lekkiego napięcia towarzyszy mi cały czas - mieszanka umiarkowanego stresu i twórczego niepokoju. Wynika to z tego, że jako przedsiębiorcy myśl firmie mnie nie opuszcza i co i raz muszę zanotować nowy pomysł do rozpracowania czy rozwiązanie problemu. Staram się nad tym panować, być jak Mace Windu z Gwiezdnych Wojen i balansować obie strony mocy. A jak ciemna zaczyna przeważać, idę na długi spacer albo na rower.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *